400% & 100% Bearbrick – Minions – Two Eyed Minion Chrome