Hello Kitty – Naruto x Hello Kitty 13” plush – Itachi